Zásady zpracování osobních údajů
pro webovou aplikaci supremexp.net

 

 1. Při nakládání s daty se provozovatel webu SupremeXP.net řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. Společnost SupremeXP Enterprise s.r.o., provozovatel webu SupremeXP.net prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.
 3. Při registraci účtu uživatel musí uvést e-mail, celé jméno a příjmení a přezdívku (nick) jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Veřejně viditelný údaj je pouze přezdívka uživatele, kterou si uživatel sám vybere dle těchto pravidel.
 4. V případě aktivace virtuální peněženky je vedle údajů uvedených v předchozím odstavci potřeba uvést ještě, datum narození, bydliště a mobilní telefonní číslo a v případě osob starších patnácti let mobilní telefonní číslo zákonného zástupce a číslo bankovního účtu nebo PayPal spojení. Dále je uživatel povinen uvést, zda je osobou, u níž je sportovní činnost podnikáním (dále jen „profi-uživatel“) či nikoliv.
 5. Výše uvedené údaje pro vytvoření profilu na webu SupremeXP.net slouží k možnosti vlastnit profil na našem portálu, používat jej k psaní komentářů, hraní turnajů, vedení virtuální peněženky, výplatě výhry a případnému jejímu zdanění.
 6. K e-mailovým sdělením je možné se dobrovolně přihlásit ve zvláštní sekci webu SupremeXP.net.
 7. Údaje, které uživatelé poskytují jsou shromažďovány z důvodu možnosti vyplacení výhry a případného uplatnění daňových předpisů.
 8. Každý uživatel může svůj profil kdykoliv zrušit, čímž dojde k definitivnímu smazání veškerých údajů, s výjimkou údajů, které jsou shromažďovány pro účely správce daňe. Tyto údaje jsou shromažďovány po dobu 10 let.
 9. Web SupremeXP.net používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Udělení souhlasu s jejich využitím je dobrovolné při prvním příchodu na internetový portál.
 10. Uživatelů můžou být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s provozovatelem webu SupremeXP.net nebo jeho produkty zasílaných jeho jménem na e-mailovou adresu uživatele. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Provozovatel webu SupremeXP.net je zasílá z důvodu oprávněného zájmu.
 11. E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty zasílá provozovatel webu SupremeXP.net uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 12. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, může uživatel kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud požádáte provozovatele webu supremeXP.net o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může provozovatel webu požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba
 13. Uživatelé webu SupremeXP.net mohou prostřednictvím svých profilů libovolně a kdykoliv měnit v něm veškeré zadané údaje (ve smyslu úpravy, opravy i vymazání kromě povinných položek). Uživatelé mají právo vznést námitku u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).